WE HEAR ΥOU

WE HEAR ΥOU

Υλοποίηση Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΕRASMUS+ «WE HEAR YOU»

Η ΑΝΑΔΡΑΣΙΣ, σε συνεργασία με την Διεπιστημονική Ομάδα της Εταιρίας Προστασίας Ανηλίκων Σύρου, και τον Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων Κυκλάδων, έχουμε την χαρά να συμμετέχουμε μαζί με άλλες 6 χώρες ( Σουηδία, Βρετανία, Βέλγιο, Ιταλία, Ελλάδα, Ολλανδία) και 8 φορείς, στην Υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΕRASMUS+ με τίτλο «WE HEAR YOU».

Οι νέοι παρουσιάζουν δυσπιστία στους δημοκρατικούς θεσμούς και αξίες και το επίπεδο συμμετοχής των νέων στις δημοκρατικές διαδικασίες είναι χαμηλό. Αυτό ενέχει ιδιαίτερους κινδύνους για de facto κοινωνική περιθωριοποίηση, διακρίσεις, ρατσισμό, πολιτικό και θρησκευτικό εξτρεμισμό, την απουσία από το σχολείο και την μαθητική διαρροή και εν τέλει την εγκατάλειψη της εκπαίδευσης.

Υπάρχει λοιπόν ανάγκη αυξημένης συμμετοχής των νέων στις δημοκρατικές διαδικασίες, ανάγκη αύξησης της εμπιστοσύνης των νέων στους δημοκρατικούς θεσμούς. Γι αυτό είναι σημαντικό να βρούμε νέες μεθόδους και εργαλεία για τους νέους εργαζομένους (εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, εκπαιδευτές νέων κλπ) να επικοινωνούν με τη νεολαία με πιο συμμετοχικό τρόπο και να προσεγγίσουν αυτές τις ομάδες νέων.

Στόχος του έργου αυτού, είναι να παράσχει μια βάση για μια βελτιωμένη επικοινωνία μεταξύ των επαγγελματιών, καθώς και των δομών που θα στηρίξουν τον δημοκρατικό διάλογο, και τη συμμετοχή των νέων, προκειμένου να προωθηθεί η συμμετοχή τους ως πολιτών, και να αποφευχθεί η περιθωριοποίηση και οι αρνητικές επιπτώσεις τους στα άτομα και στην κοινωνία.

Στόχοι του έργου είναι :

 • Προσδιορισμός υφιστάμενων μεθόδων και εργαλείων για τους επαγγελματίες της νεολαίας. Δημιουργία βάσης δεδομένων με καλές πρακτικές και ήδη υπάρχοντα εκπαιδευτικά προγράμματα-εργαλεία.
 • Σχεδιασμός νέων μεθόδων και εργαλείων – πιλοτική εφαρμογή από τους συμμετέχοντες φορείς.
 • Ανάπτυξη εκπαιδευτικών εργαλείων, όπως η δημιουργία δύο μαθημάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για επαγγελματίες.
 • Πιθανές διαρθρωτικές αναθεωρήσεις-προτάσεις, που θα διευκολύνουν τη συμμετοχή των νέων.

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 • Västerås stads Gymnasie- och vuxenutbildning (Coordinating) -ΣΟΥΗΔΙΑ
 • Erasmushogeschool, Brussels- ΒΕΛΓΙΟ
 • Equality Cooperativa Sociale, Padua -ΙΤΑΛΙΑ
 • TOPunt, Gent – ΒΕΛΓΙΟ
 • European Network of Social Authorities, Venice -ΙΤΑΛΙΑ
 • Double Helix Resources, London –Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ
 • Gemeente Rotterdam -ΟΛΛΑΝΔΙΑ
 • Anadrasis Initiative Information, Ermoupolis -ΕΛΛΑΔΑ
 • Veneto Region (associated partner)- ΙΤΑΛΙΑ
 • Kenniscentrum Sociaal, Brussels (associated partner)-ΒΕΛΓΙΟ

Η πρώτη μας συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Σουηδία στο Västerås 18-21 September 2017 και είχαμε την ευκαιρία να γνωριστούμε και να τεθούν οι στόχοι και οι υποχρεώσεις μας για τα επόμενα 2 χρόνια. Στο ξεκίνημα του προγράμματος στην Σουηδία, από την Σύρο συμμετείχαν 4 άτομα, Μίλτος Σακελλαρίου – Συντονιστής του προγράμματος για την Ελλάδα, Στέφανος Παλαιολόγος- Εμψυχωτής Νέων, Θεόδωρος Μπούσιου – Εκπαιδευτικός, Ελένη Συλιβάνη. Μεταφράστρια.

Η Διεπιστημονική Ομάδα της Διεπιστημονική Ομάδα της Εταιρίας Προστασίας Ανηλίκων Σύρου που υποστηρίζει το πρόγραμμα είναι:

 • Σοφία Μπαχαράκη, Παιδοψυχίατρος
 • Ζωή Κουβάτσου, Ψυχολόγος
 • Μαργαρίτα Ζάγκλη, Κοινωνική Λειτουργός
 • Μαρία Συρίβελη, Κοινωνική Λειτουργός
 • Λιάνα Τσαρουχά, Ψυχολόγος
 • Μίλτος Σακελλαρίου, Σύμβουλος Πρόληψης Εξαρτήσεων

Ο συντονιστής του Προγράμματος WHY- GREECE

Μίλτος Σακελλαρίου
Πρόεδρος ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΜSc Counseling Psychology

Αφήστε μια απάντηση