Ποιοι είμαστε

Η ALTERA VITA είναι  Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας (Κοιν.Σ.Επ.) με έδρα την Σύρο και χώρο δράσης το Νομό Κυκλάδων. Στην  Κοιν.Σ.Επ. Κυκλάδων –ALTERA VITA , συμμετέχουμε ως ενεργοί πολίτες, που δραστηριοποιούμαστε στον κοινωνικό ιστό των Κυκλάδων μέσα από δράσεις συλλογικότητας, μέσα από τοπικά δίκτυα που έχουν αναπτυχθεί και μέσα από θέσεις ευθύνης που έχουμε σ’ αυτές τις διεργασίες.

Σκοπός

Σκοπός της ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων. Ειδικότερα, σκοπός του Κοινωνικού Συνεταιρισμού είναι η παραγωγή τοπικών προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας, ιδιαίτερα με δεδομένη την οικονομική δυσπραγία που περνάει η χώρα μας.

Συγκεκριμένα οι σκοποί του Συνεταιρισμού εξειδικεύονται στην άσκηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων:

η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε τρίτους, για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας και της αλληλέγγυας οικονομίας, δηλαδή μέσα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον, την εκπαίδευση, της αξιοποίησης τοπικών προϊόντων, τις παροχές κοινής ωφέλειας, τις παροχές υγείας, της πρόληψης και προαγωγής υγείας, της αξιοποίησης τοπικών προϊόντων, την διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων, τον Τουρισμό και την εξωστρέφεια, επιδιώκοντας σκοπούς που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής αειφόρου ανάπτυξης.

Αρχές

Τι είναι συνεταιρισμός;

Συνεταιρισμός είναι μια αυτόνομη και εθελοντική ένωση προσώπων τα οποία έχουν σκοπό να εξυπηρετήσουν τις οικονομικές, τις κοινωνικές και τις πολιτισμικές ανάγκες και επιδιώξεις τους μέσω μιας συμμετοχικής και δημοκρατικά ελεγχόμενης επιχείρησης.

‘Ένας συνεταιρισμός διέπεται από τις 7 ακόλουθες αρχές, όπως συμφωνήθηκαν από τη Διεθνή Συνεταιριστική Συμμαχία(International Cooperative Alliance – ICA)

  1. Εθελοντική και ανοιχτή συμμετοχή.
  2. Δημοκρατικός έλεγχος από τα μέλη
  3. Οικονομική συμμετοχή μελών
  4. Αυτονομία και ανεξαρτησία
  5. Εκπαίδευση,κατάρτιση και πληροφόρηση
  6. Συνεργασία με άλλους συνεταιρισμούς,
  7. Ενδιαφέρον για την κοινότητα. Οι συνεταιρισμοί δραστηριοποιούνται με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη της κοινότητας.

Δράσεις

Πολιτισμός – Ευ ζην

Η Κοιν.Σ.Επ. Κυκλάδων –ALTERA VITA  είναι  ένας χώρος συναντήσεων και επικοινωνίας νέων μέσω του θεάτρου, του πολιτισμού και της ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον όπως επίσης μια κίνηση πολιτιστική. Συμμετέχουν επαγγελματίες που έχουν  διαλέξει να δουλεύουν με νέους, που εκπαιδεύονται ή έχουν ξεκινήσει να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην ζωή.

Είναι ένας χώρος που καλλιτέχνες,  ομάδες, νέοι,  εμψυχωτές και πολίτες, μοιράζονται τις εμπειρίες τους, τις τεχνικές τους, τις απόψεις τους για το θέατρο, την μουσική, τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Είναι ένας χώρος ιδεών και διαφορετικών οπτικών, μέσα στον οποίο συναντιούνται  άνθρωποι με κοινές αξίες και στόχους.

  • Πολιτισμός – περιβάλλον – οικολογία -εκπαίδευση – παροχές κοινής ωφέλειας
  • Παροχές υγείας, πρόληψης και προαγωγής υγείας -αξιοποίηση τοπικών προϊόντων.
  • Διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής

Πρωτογενής Τομέας

Η Κοιν.Σ.Επ. Κυκλάδων –ALTERA VITA ,στοχεύει στην αγροτική παραγωγή μέσα από συνεταιριστικό προσανατολισμό αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών του τόπου μας,  τη συσκευασία, τη μεταποίηση τοπικών και παραδοσιακών προϊόντων και εδεσμάτων, ιδιοπαραγόμενων προϊόντων με την προαγωγή της οικοτεχνίας.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Κοιν.Σ.Επ. Κυκλάδων –ALTERA VITA
Α.Γε.Μ.Κ.Ο : 000031103110
Α.Φ.Μ. : 997192458