ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ    

 ΚΟΙΝΣΕΠ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ -ALTERA VITA

Picture

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΣΩ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Από τις 08 Ιανουαρίου 2017 ξεκίνησαν τα σεμινάρια εξ αποστάσεως της ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ -Altrera Vita. Επιστήμονες με ιδιαίτερη γνώση, εμπειρία και κατάρτιση στο αντικείμενό τους, δίνουν την ευκαιρία στους επιμορφούμενους να ακολουθήσουν ένα ευέλικτο πρόγραμμα από όπου και εάν βρίσκονται, με μόνο περιορισμό τη δυνατότητα πρόσβασης σε internet. Τα εναλλακτικά προγράμματα εκπαίδευσης, έγιναν επίκαιρα λόγω των αυξανόμενων κοινωνικών και επαγγελματικών αλλαγών σε τομείς, όπως η Κοινωνική Οικονομία, οι Βιολογικές Καλλιέργειες, το Περιβάλλον και η Αειφόρος Ανάπτυξη, οι Τέχνες κι ο Πολιτισμός, τα Παιδαγωγικά, η Ψυχολογία, οι Νέες Τεχνολογίες, η Αθλητική Εκπαίδευση, που δίνουν την δυνατότητα εξειδίκευσης και επικαιροποίησης γνώσεων μέσα από μη τυπικούς τρόπους εκπαίδευσης εξίσου όμως ποιοτικούς. Στόχος αυτών των σεμιναρίων είναι η αξιοποίηση από τους συμμετέχοντες, των νέων γνώσεων που θα αποκτηθούν, και η εφαρμογή τους στην επαγγελματική, προσωπική και κοινωνική τους ζωή. Tα σεμινάρια εξ αποστάσεως μέσω υπολογιστή, απευθύνονται σε Επαγγελματίες, ανέργους, αγρότες, νηπιαγωγούς, δασκάλους, παιδαγωγούς, εκπαιδευτικούς, γονείς, φοιτητές, εμψυχωτές, Επαγγελματίες Υγείας.

Στα σεμινάρια μπορούν να συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν έναν ΗΥ με λειτουργικό Windows και να γνωρίζουν τα βασικά στη χρήση του υπολογιστή (επεξεργαστή κειμένου, πλοήγηση στο διαδίκτυο, email). Οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ομάδες των 15-20 ατόμων. Κάθε ομάδα συνιστά μια εικονική, e-τάξη, μέσα στο πλαίσιο της οποίας οι εκπαιδευόμενοι θα συνεργάζονται μεταξύ τους και με τους επιμορφωτές. Με την ολοκλήρωση του κάθε σεμιναρίου χορηγείται βεβαίωση συμμετοχής .

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Το σύστημα εκπαίδευσης εξ αποστάσεως με την βοήθεια υπολογιστή βασίζεται στο MOODLE. Το Moodle (Modular Object Oriented Developmental Learning Environment) είναι πιστοποιημένο ελεύθερο λογισμικό διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου (Course Management System). Το Moodle χρησιμοποιείται κυρίως για τις ανάγκες της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης: – ασύγχρονης γιατί ο εκπαιδευόμενος μπορεί να συμμετέχει στο μάθημα (να διαβάζει το υλικό, να απαντά στα κουίζ, να γράφει τις απόψεις του στις συζητήσεις ή forums κλπ) όποτε θέλει χωρίς να απαιτείται να είναι συνδεδεμένος στον υπολογιστή την ίδια ώρα και ο εκπαιδευτής, – τηλεκπαίδευσης γιατί τα μαθήματα γίνονται από απόσταση μέσω υπολογιστή. Χρησιμοποιείται από παρά πολλά Πανεπιστήμια και σχολεία σε όλο τον κόσμο και διατίθεται μεταφρασμένο σε περισσότερες από 75 γλώσσες. Μέσω αντίστοιχης πλατφόρμας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης δίδεται η δυνατότητα της άμεσης επικοινωνίας και εκπαίδευσης καθώς και της αξιολόγησης των εκπαιδευομένων

ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ  ΠOY ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΑΠΟ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 

Η Σχολή Ιστιοπλοΐας της ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (CYCLADES COOP -SAILING SCHOOL) ξεκινά μαθήματα Παραδοσιακής ιστιοπλοΐας εξ αποστάσεως (Distance Learning), για πρώτη φορά στην Ελλάδα. • Μετά από πιστοποίηση των γνώσεων και γραπτές εξετάσεις, η πρακτική εξάσκηση γίνεται με ιστιοφόρα σκάφη
και παραδοσιακά σκάφη για μια εβδομάδα στην Σύρο.

ΑΝΩ ΜΕΡΙΑ

Το σεμινάριο είναι εξ αποστάσεως και έχει σαν θέμα την Κοινωνική Οικονομία και τον τρόπο δημιουργίας μιας βιώσιμης ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

Το σεμινάριο Συντήρηση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή μας-Αντιμετώπιση προβλημάτων διοργανώνεται από την Κοιν.Σ.Επ. Κυκλάδων και την ομάδα των τεχνικών της.Σε γενικές γραμμές υπάρχει η ανάγκη σε τακτά χρονικά διαστήματα για τη συντήρηση του ΗΥ μας.

Βασικός σκοπός αυτού του εκπαιδευτικού υλικού είναι να αναδειχτεί η σημασία της αποτελεσματικής επικοινωνίας για τη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων, καθώς και την καλύτερη και λειτουργικότερη συνεργασία των μελών μιας ομάδας μεταξύ τους.

Σκοπός αυτού του σεμιναρίου είναι η κατανόηση της διαδικασίας παραγωγής μιας θεατρικής παράστασης,
καθώς και η εμπέδωση της μεθοδολογίας για την πρακτική εφαρμογή αυτής της διαδικασίας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δηλώσεις συμμετοχής : Τηλέφωνο: +306972204356

Emailalteravitacyclades@gmail.com,

Ώρες λειτουργίας Γραμματείας: Δευτέρα-Σάββατο 09:00-17:00

ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ –Altera Vita

Αγρός Τ.Θ. Ε11, 84100 Σύρος, Κυκλάδες