Η ALTERA VITA διοργανώνει σεμινάρια εσωτερικής και διεθνούς εκπαίδευσης σε ευρύ φάσμα θεμάτων. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με ένα δίκτυο έμπειρων εκπαιδευτών και ειδικών σε διάφορους τομείς. Διαθέτει εξαιρετικές εγκαταστάσεις κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού για ταυτόχρονη διερμηνεία.

Διοργανώνουμε μαθήματα κατάρτισης διαφόρων τύπων:

  • Εκπαιδευτικά σεμινάρια για το προσωπικό των οργανισμών εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλη την Ευρώπη, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Μαθήματα ηλεκτρονικής μάθησης σχετικά με τα επαγγελματικά θέματα ή την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων.
  • Εκπαιδευτικά μαθήματα συμπληρωματικά προς τις δραστηριότητες παροχής συμβουλών, π.χ. εκπαίδευση προσωπικού
  • καταιγισμός ιδεών
  • Παιχνίδια ρόλων
  • Εργα
  • Κοινωνική μάθηση
  • Εργαστήρια

Τα σεμινάρια προγραμμάτων Erasmus+ απευθύνονται σε κατοίκους  της Ευρωπαικής Ένωσης εκτός της Ελλάδας.

Close Menu
×
×

Cart