Η ALTERA VITA διοργανώνει σεμινάρια εσωτερικής και διεθνούς εκπαίδευσης σε ευρύ φάσμα θεμάτων. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με ένα δίκτυο έμπειρων εκπαιδευτών και ειδικών σε διάφορους τομείς. Διαθέτει εξαιρετικές εγκαταστάσεις κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού για ταυτόχρονη διερμηνεία.

Διοργανώνουμε μαθήματα κατάρτισης διαφόρων τύπων:

 • Εκπαιδευτικά σεμινάρια για το προσωπικό των οργανισμών εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλη την Ευρώπη, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Μαθήματα ηλεκτρονικής μάθησης σχετικά με τα επαγγελματικά θέματα ή την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων.
 • Εκπαιδευτικά μαθήματα συμπληρωματικά προς τις δραστηριότητες παροχής συμβουλών, π.χ. εκπαίδευση προσωπικού
 • καταιγισμός ιδεών
 • Παιχνίδια ρόλων
 • Εργα
 • Κοινωνική μάθηση
 • Εργαστήρια

Τα τελευταία  χρόνια συμμετέχουμε σε  ERASMUS +KA2 και έχουμε τον συντονισμό για την ανάπτυξη των E-Courses αυτών των έργων.

 • Δημιουργία ηλεκτρονικών μαθημάτων μέσω της πλατφόρμας MOODLE με τίτλο « WHY Course A- Peflections” και «WHY Course B Democratic Dialogue” στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS + KA2 – WHY 2017-1-SE01-KA201-034597 για Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Εκπαιδευτικούς Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης. 2017-2019
 • http://moodle.alteravita-cyclades.gr/course/ERASMUS_WHY
 • Δημιουργία ηλεκτρονικού μαθήματος μέσω της πλατφόρμας MOODLE Με τίτλο :«Digital Storytelling» στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS + KA2 KA2–YLYS 2017-1-PL01-KA204-038666 –YLYS για Εκπαιδευτικούς
 • http://moodle.alteravita-cyclades.gr/course/ERASMUS_YLYS
 • Για τα επόμενα 3 χρόνια συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ERASMUS + KA2:2019 KA201-CBFBCC04— REFLECT με εταίρους, τον φορέα TOPUNT GENT- Belgium και το Πανεπιστήμιο της GRANADA από την Ισπανία, το Πανεπιστήμιο του EVORA από την Πορτογαλία, τους κοινωνικούς συνεταιρισμούς από την Αγγλία, τη Σουηδία και την Ελλάδα (Altera Vita). Στόχος του έργου είναι η αύξηση της ευαισθητοποίησης και η ενθάρρυνση των Εκτελεστικών Λειτουργιών( Ε F) και της Κοινωνικής Συναισθηματικής Μάθησης ( SEL) με την ενσωμάτωση στρατηγικών που βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία στην τάξη, ώστε να ενδυναμώσουν τους μαθητές, τους δασκάλους και τους γονείς.
 • https://e-learning.alteravita.eu/course/view.php?id=9
 • Συμμετέχουμε επίσης στο πρόγραμμα DIGIT-ALL Erasmus+ 2020-KA204-2220CB02, Ψηφιακές δεξιότητες για ενήλικες, το οποίο έχει ως στόχο τη βελτίωση και την επέκταση της προσφοράς ευκαιριών μάθησης υψηλής ποιότητας προσαρμοσμένες στις ανάγκες ενηλίκων χαμηλής ειδίκευσης, καθιστώντας διαθέσιμες ευέλικτα προγράμματα μάθησης προσαρμοσμένα στις μαθησιακές τους ανάγκες (π.χ. μεικτή μάθηση, ψηφιακές εφαρμογές μάθησης), καθώς και με την επικύρωση των δεξιοτήτων τους που αποκτώνται μέσω άτυπης και μη τυπικής εκπαίδευσης. Επιπλέον, το σχέδιο θα βοηθήσει τους ενήλικες εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν τις ψηφιακές τους ικανότητες και, ταυτόχρονα, να τις πιστοποιήσουν σε ευρωπαϊκό πλαίσιο.
 • https://moodle.alteravita-cyclades.gr/course/DIGIT_ALL
Erasmus + KA1 Τριτοβάθμια Εκπαίδευση -NLROTTERD03 2019/20 και NLUTRECHT24 ως φορέας υποδοχής φοιτητών του Πανεπιστημίου του Ρότερνταμ και του Πανεπιστημίου του UTRECHT, για πρακτική άσκηση στην TELEMEDICINE. Το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών του Ρότερνταμ και το Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης με τη συνεργασία της ΚΟΙΝΣΕΠ Κυκλάδων ως φορέα υποδοχής διοργανώνουμε ένα Μικρό Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής στην Ελλάδα. Στόχος της πρακτικής άσκησης είναι η διερεύνηση και η εξεύρεση τρόπων βελτίωσης του συστήματος τηλεϊατρικής στην Ελλάδα. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν επίσκεψη σε οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης στην Ελλάδα, συνεντεύξεις με άτομα που ασχολούνται με τηλεϊατρική, εφαρμογή εργαλείων για την καλύτερη κατανόηση του προβλήματος, εξεύρεση ιδεών και πειραματισμό με λύσεις. Από το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών του Ρότερνταμ και το Πανεπιστήμιο του UTRECHT με το πρόγραμμα Minors beyond Borders 2019-2020, 4 φοιτητές εργάστηκαν στη Σύρο και την Κρήτη για το πρόγραμμα TELEMEDICINE στην Ελλάδα, με την επίβλεψη της ΚΟΙΝΣΕΠ Κυκλάδων – Altera Vita.