Η ΚΟΙΝΣΕΠ Κυκλάδων Altera Vita σε συνεργασία με Γενικό.Νοσοκομείο Σύρου  θα ήθελε να ενημερώσει τους πολίτες των Κυκλάδων ότι, μέσω Προγραμματικής Σύμβασης θα παρέχει στο χώρο του ΚΕΦΙΑΠ, κατόπιν ραντεβού, ατομικό και ομαδικό πρόγραμμα συμβουλευτικής εργασίας για άτομα με αναπηρία.

Σε αυτό τον χώρο και χρόνο, παρέχει εξατομικευμένες συμβουλές για έρευνα αγοράς εργασίας (work tailoring) στους ωφελούμενους του ΚΕΦΙΑΠ.

 Λειτουργούν βιωματικά εργαστήρια με στόχο την εκπαίδευση σε δεξιότητες συσκευασίας-τυποποίησης  αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών.

 Θα λειτουργήσουν επίσης εργαστήρια με στόχο την πληροφόρηση – εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες, σε θέματα τεχνικών αναζήτησης εργασίας, αλλά και εκμάθησης κάποιας τέχνης.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 Οι εξυπηρετούμενοι του κέντρου συμβουλευτικής της ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ είναι κυρίως ειδική πληθυσμιακή ομάδα που αντιμετωπίζει προβλήματα πολλαπλού κοινωνικού αποκλεισμού, όπως:

  • Χαμηλό επίπεδο τυπικής εκπαίδευσης- προσόντων
  • Χαμηλό επίπεδο τεχνικών δεξιοτήτων εξειδικεύσεων
  • Χαμηλό ή μηδενικό επίπεδο προηγούμενης επαγγελματικής εμπειρίας
  • Αβέβαιες ή ακατάλληλες επιλογές ως συνέπεια της απουσίας επαγγελματικού σχεδίου
  • Ασαφείς προσδοκίες

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

 Η ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει ένα μοντέλο βραχυπρόθεσμης συμβουλευτικής παρέμβασης με στόχο την απασχόληση με κύρια χαρακτηριστικά:

  • την ενίσχυση της αυτοεικόνας τους
  • την εκμάθηση τεχνικών για αναζήτηση εργασίας
  • την εκπαίδευση στη διαχείριση της πληροφόρησης για αγορά εργασίας
  • την προετοιμασία για εργασιακή ένταξη
  • τη συναπόφαση για συνεργασία με τον εξυπηρετούμενο, που γίνεται ακριβώς όπως και στη ψυχοκοινωνική υποστήριξη, με σύναψη συμβολαίου και δημιουργία επαγγελματικού σχεδίου δράσης.

ΔΙΚΤΥΩΣΗ

 Η ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ έχοντας πλήρη γνώση των ιδιαίτερων αναγκών και χαρακτηριστικών των ατόμων που εξυπηρετεί, δεν περιορίζεται μόνο στη συμβουλευτική παρέμβαση με στόχο την ενδυνάμωση και ενεργοποίηση, αλλά προάγει την κοινωνική δικτύωση  η οποία γίνεται σε δυο επίπεδα:

Α) Δικτύωση του φορέα και των συμβούλων με άλλους φορείς στήριξης της απασχόλησης και της αυτοαπασχόλησης, όπως είναι ο ΟΑΕΔ  Σύρου.

Β) Εύρεση πόρων για την δημιουργία θέσεων εργασίας, σε άτομα με αναπηρία. Συγκεκριμένα, την προώθηση των προϊόντων που παράγονται στην ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, εκτός του ηλεκτρονικού καταστήματος που λειτουργεί ήδη και του συσκευαστηρίου που έχει δημιουργηθεί, επιθυμούμε να δημιουργηθεί ένα πρατήριο –κατάστημα στην Ερμούπολη. με την συμμετοχή μελών της ΚΟΙΝΣΕΠ καθώς και ατόμων με αναπηρία, που θα πλαισιώνουν την τυποποίηση και διακίνηση των παραγόμενων προϊόντων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΗΛ.: 2281360320 Μαρία Βαρθαλίτου ΚΕΦΙΑΠ ΣΥΡΟΥ

ΚΙΝ: 6972204356 κ. Μίλτος Σακελλαρίου  ΚΟΙΝΣΕΠ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ

   

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
​ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΚΥΚΛΆΔΩΝ –ALTERA VITA
Α.ΓΕ.Μ.Κ.Ο : 000031103110
Α.Φ.Μ. : 997192458

COPYRIGHT © 2016  ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΎΛΑΞΗ ΠΑΝΤΌΣ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΟΣ.
ΑΓΡΟΣ Τ.Θ. Ε11, 84100 ΣΥΡΟΣ

Picture